Φιλοσοφία 2: Παραδόσεις εισαγωγής στην φιλοσοφία του 20ού αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8410-29-9
Τελέθριον, Αθήνα, 1/2001
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
288 σελ.
Περιγραφή

Ο Καθηγητής Γ. Φαράντος σ΄ αυτό το βιβλίο του, αναλύει τους Φιλόσοφους του 20ού αιώνα, όπως: Wilhelm Dilthey, Henri Bergson, H. Cohen, E. Cassirer, H. Rickert, F. Brentano, N. Hartman, κ.ά.

Αναφέρεται στις σχολές Φιλοσοφίας Diversae και το έργο τους, στη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία, τη δομή και ιστορία της, την κατανόηση και ερμηνεία και στην Χριστιανική Φιλοσοφία.

Μιλάει για τον Μαρξισμό, τη Φιλοσοφική σχολή της Φρανκφούρτης, τους νέους Φιλόσοφους και τέλος για τα σημαντικά Φιλοσοφικά έργα του 20ού αιώνα.