Το δαχτυλίδι της ελευθερίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84709-0-3
Ιδιωτική Έκδοση, Λαμία, 1/2020
Ελληνική, Νέα
eBook, PDF