Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Βιβλιογραφικός Οδηγός
Ιστοριογραφία και μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-411-7
Θεμέλιο, Αθήνα, 6/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 512 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Αυτοτελείς ιστορικές μελέτες, άρθρα σε περιοδικά, αυτοβιογραφικά κείμενα και μαρτυρίες, συναγωγές πηγών, λογοτεχνία και θέατρο συγκρότησαν ένα πλούσιο σώμα κειμένων συνδεδεμένο με τις αντιθετικές ή/και συγκρουσιακές ερμηνείες τής πιο κρίσιμης ενδεχομένως δεκαετίας του ελληνικού 20ού αιώνα. Συνεργάστηκε στην έρευνα και καταγραφή ο Μάνος Αγγελίδης

Add: 2020-02-23 16:25:57 - Upd: 2022-05-09 14:46:20