Πολιτιστικές βιομηχανίες και τεχνοπολιτισμός
Πρακτικές και προκλήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-589-092-6
Νήσος, Αθήνα, 9/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 248 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Τα κείμενα του παρόντος τόμου έρχονται να συμβάλλουν στον διάλογο σχετικά με την παρουσία των σύγχρονων πολιτιστικών βιομηχανιών και των πρακτικών τους, όπως αυτές αναπτύσσονται, διαμορφώνονται ή αναδιαμορφώνονται στα πλαίσια των πολυδιάστατων σύγχρονων συντεταγμένων του τεχνοπολιτισμού.

Add: 2020-02-11 11:36:59 - Upd: 2020-08-25 07:54:53