Δαμάζοντας τους θεούς
θρησκεία και δημοκρατία σε τρεις ηπείρους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5352-05-9
Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 11/2019
Ελληνική, Νέα
€ 13.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 176 σελ.
τ. 1
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Επί οκτώ χρόνια πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ένας «ξαναγεννη­­μέ­νος» χρι­στιανός που υποστηριζόταν από μάζες ευ­αγ­γε­λι­στών αποφασισμένων να εξ­α­λείψουν τον χωρισμό κρά­­­­τους-εκκλησίας. Στην Ευρώπη οι αυξανόμενοι α­ριθμοί ριζο­σπα­στών μουσουλμάνων σπέρνουν τον φό­βο ό­τι το ισλάμ υ­πονομεύει τη δυτική δημοκρατία. Ακόμη και στην πολυθεϊ­στι­κή Α­σία, η προο­πτι­κή της δημοκρατίας σε κά­ποιες χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ιαπωνία, στο διά­βα της ι­στορίας έχει υπονομευτεί από θρησκείες σφιχτοδεμένες με την εξουσία.

«Ο Ίαν Μπουρούμα χαρτογραφεί ένα μονοπάτι ανάμεσα στους βάλτους και τις κακοτοπιές ανταγωνιζόμενων θρησκευτικών α­ξιών και πολιτισμικών ταυτοτήτων. Το βιβλίο του εί­ναι μια πο­λύ­­­τι­μη συνεισφορά εν μέσω της έντονης αντιπαράθεσης που δι­­­­­χάζει τη σημερινή Ευρώπη».
Times Literary Supplement