Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκύνημα
Πολιτικές Διαχείριση Αειφορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5062-31-6
Φαίδιμος, Αθήνα, 7/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 528 σελ.

Add: 2019-07-24 07:16:40 - Upd: 2022-12-07 11:08:11