Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
Βέλτιστες πρακτικές - Ο ρόλος του Μάνατζερ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0804-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 104 σελ.

Add: 2019-06-28 05:38:51 - Upd: 2022-04-20 12:36:29