Τουρισμός, περιφερειακή πολιτική και επικοινωνία
Πρακτικά Δ' και Ε' διεπιστημονικής διημερίδας στη Σπάρτη (30 και 31 Μαρτίου 2017), στη Σύμη (23 και 24 Ιουνίου 2017)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5063-38-2
Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2018
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 172 σελ.