Τουρισμός, περιφερειακή πολιτική και επικοινωνία
Πρακτικά Δ' και Ε' διεπιστημονικής διημερίδας στη Σπάρτη (30 και 31 Μαρτίου 2017), στη Σύμη (23 και 24 Ιουνίου 2017)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5063-38-2
Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 172 σελ.

Add: 2019-06-21 17:12:40 - Upd: 2024-02-26 11:25:11