Αστυνομία και αριστερά
Επτά κείμενα για μια προοδευτική μεταρρύθμιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-589-072-8
Νήσος, Αθήνα, 10/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 182 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Οι συμβολές που περιλαμβάνονται στον ανά χείρας τόμο αποπνέουν μια προσδοκία ότι τα πράγματα στην αστυνομία είναι δυνατό να αλλάξουν. Η αξία αυτών των εισηγήσεων σήμερα, εκτός του ότι παραμένουν επίκαιρες, είναι ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να συζητηθεί το γιατί δεν έγινε πραγματικότητα κάποια από τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν.

Add: 2019-06-18 19:01:26 - Upd: 2023-08-09 14:21:33