Αμβρόσιος Μεδιολάνων-de paenitenta-Περί μετανοίας
εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5146-72-6
Ostracon, Θεσσαλονίκη, 2/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 264 σελ.

Add: 2019-06-07 09:46:43 - Upd: 2019-06-07 09:46:43