Αστικό και περιαστικό πράσινο
Νομοθετικό Πλαίσιο - Νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5315-08-5
ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ, Αθήνα, 2019
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 430 σελ.

Add: 2019-05-27 10:46:49 - Upd: 2019-05-27 10:46:49