ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Φωτογράφος: Λίλιος , Λουκάς
Σχεδιασμός χαρτών: Λίλιος , Λουκάς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84252-2-4
Εκδόσεις Λίλιος, Λιβαδεια, 4/2019
Ελληνική, Νέα
€ 7.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
80 x 55 εκ, 2 σελ.