Δικτατορία και Αντίσταση 1967-1974
Προσωπική μαρτυρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-401-8
Θεμέλιο, Αθήνα, 5/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 480 σελ.
τ. 1

Add: 2019-04-28 16:19:38 - Upd: 2023-08-03 09:57:18