Τα Σεπτεμβριανά
Ο ξεριζωμός των Ελλήνων από την Πόλη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83772-4-0
Documento, Άνοιξη, 9/2018
Είδος έκδοσης: Συντομευμένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
198 x 267 εκ., 322 γρ., 116 σελ.

Add: 2019-04-12 15:39:40 - Upd: 2019-04-12 15:39:40