Η ερμηνεία στην Ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-348-307-6
Πλέθρον, ΑΘΗΝΑ, 6/2018
Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 11 εκ, 68 σελ.
Περιγραφή

Ο αμερικανικός ιστορικός  Hayden White (1928-2018), συγγραφέας του διαβόητου Metahistory : The historical imagination in nineteenth-century Europe, ριζοσπαστικοποίησε τον τρόπο ανάγνωσης της εξ-ιστόρησης της Ιστορίας. Υποστήριξε ότι η ιστορική συγγραφή είναι δομικά συνδεδεμένη με την λογοτεχνική συγγραφή και ότι το ιστορικό κείμενο εξ-υφαίνεται  μέσα από αφηγηματικά νήματα με στόχο το νόημα της ίδιας της Ιστορίας στόχος που, δυστυχώς ή ευτυχώς, διαφεύγει συνεχώς  από τους ιστορικούς, τουλάχιστον με τους όρους της αντικειμενικότητας και της επιστημονικής αλήθειας που απαιτούν όσοι επιμένουν να βλέπουν το επιστημονικό καθεστώς της ίδιας της ιστοριογραφίας ως μια υπόσταση εκτος ιστορίας.

Στα δοκίμια του με τίτλο Η ερμηνεία στην Ιστορία, ο White συνοψίζει  το επιχείρημα του γύρω από τη διαμάχη της «θετικιστικής» και της «αφηγηματιστικής» θεώρησης σχετικά με το ερώτημα του επιστημολογικού καθεστώτος της ιστοριογραφίας, δείχνοντας  ότι υο ερώτημα του πώς γράφουμε την ιστορία είναι, εν τέλει, το ερώτημα του πώς διαβάζουμε και του πώς αφηγούμαστε την ιστορία.

«Μία ιστορική αφήγηση είναι αναγκαστικά ένα κράμα επαρκώς και ανεπαρκώς εξηγηθέντων συμβάντων, ένα συνονθύλευμα εδραιωμένων και συναγόμενων δεδομένων, ταυτόχρονα μια αναπαράσταση που είναι μια ερμηνεία και μια ερμηνεία που εκλαμβάνεται ως μια εξήγηση της όλης διαδικασίας που αντικατοπτρίζεται στην αφήγηση». Hayden White