Τεχνολογία Λογισμικού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-720-1
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 12/2018
8η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 29 εκ., 832 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Η Φύση του Λογισμικού, Τεχνολογία Λογισμικού, Δομή της Διαδικασίας Ανάπτυξης Λογισμικού, Μοντέλα Διαδικασίας, Ευέλικτη Ανάπτυξη , Ανθρώπινα Θέματα Τεχνολογίας λογισμικού, Αρχές που Καθοδηγούν την Πρακτική, Κατανόηση των Απαιτήσεων , Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Μέθοδοι που Βασίζονται σε Σενάρια , Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Μέθοδοι που Βασίζονται σε Κλάσεις, Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Συμπεριφορά, Πρότυπα και Εφαρμογές για  το Web/Εφαρμογές για Φορητές Συσκευές, Έννοιες Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Σχεδίαση σε Επίπεδο Συστατικών, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, Σχεδίαση που Βασίζεται σε Πρότυπα, Σχεδίαση Εφαρμογών για το Web, Σχεδίαση για φορητές συσκευές, Επιπλέον Αναγνώσματα και Πηγές Πληροφόρησης, Τεχνικές Ανασκόπησης, Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού, Στρατηγικές Δοκιμών Λογισμικού, Δοκιμή Συμβατικών Εφαρμογών, Δοκιμές Αντικειμενοστρεφών Εφαρμογών, Δοκιμές Εφαρμογών για το Web, Δοκιμές Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές, Τεχνολογία Ασφαλείας, Τυπική Μοντελοποίηση και Επαλήθευση, Διαχείριση Διαμόρφωσης Λογισμικού, Στοιχεία Μέτρησης Προϊόντων, Έννοιες Διαχείρισης Έργου, Στοιχεία Μέτρησης Διαδικασίας και Έργο, Εκτίμηση Έργων Λογισμικού, Χρονοπρογραμματισμός Έργου, Διαχείριση Κινδύνου, Συντήρηση και Ανασχεδιασμός, Βελτίωση Διαδικασίας Λογισμικού, Ανερχόμενες Τάσεις στην Τεχνολογία Λογισμικού, Τελικά Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία, Εισαγωγη στη uml, Αντικειμενοστρεφείς έννοιες, Τυπικές Μέθοδοι , Ευρετήριο


Add: 2019-02-06 09:59:11 - Upd: 2023-06-26 15:22:29