Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-874-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 268 σελ.
τ. 3
Σύντομη περιγραφή
κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Περιγραφή

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα τρίτο τόμο με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προστασία των ευάλωτων ατόμων, εταιρότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη.

Πρόλογος

Μέρος A΄

Κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις

3Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα ελληνικά μέτρα λιτότητας: Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις αριθ. 65 και 66/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

31Η μη οπισθοδρόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων (η αρχή του «standstill») στη διεθνή της διάσταση

Άγγελος Στεργίου

61Το δικαίωμα της ενημέρωσης και διαβούλευσης ως ξεχωριστού δικαιώματος των εργαζομένων

Βασίλειος Κόνιαρης

Μέρος Β΄

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

79EU legal framework on human trafficking: Strengthening the procedure of identification of victims

Metaxia Kouskouna

91Η δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους επί υπόπτων εμπορίας ανθρώπων αλλοδαπών πλοίων

Ιωάννης Π. Τζιβάρας

101Εταιρική ευθύνη και ζητήματα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ελένη Μίχα

Μέρος Γ΄

Προστασία ευάλωτων ομάδων

123The international community and the protection of old age

Paraskevi Naskou-Perraki

155European Union and gender based violence: Overview of policies and legislation

Nikolaos Gaitenidis

161Ζητήματα διακρίσεων εις βάρος των Ρομά

Άγγελος Χατζηνικολάου

Μέρος Δ΄

Ετερότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη

175Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη νομολογία του Δικαστηρίου της

Λίνα Παπαδοπούλου

231Μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασίλειος Ε. Γραμματίκας


Add: 2018-10-18 10:38:53 - Upd: 2022-08-25 12:33:23