Το δημοτικό τραγούδι "Παιδιά της Σαμαρίνας"
λαογραφική μελέτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83101-0-0
Ποπκιώση Μαρία, Γιαννιτσά, 2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 65 σελ.
Add: 2018-07-12 13:13:39 - Upd: 2018-07-12 13:13:39