Τραγούδια για Mεταλλόφωνο και για Boomwhackers- Χρωματιστούς ηχητικούς σωλήνες
Κυκλοφορεί
ISBN: 979-0-69150-458-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.50 (περ. ΦΠΑ 24%)
Βιβλίο, Καρφίτσα / Brochure
20 x 27 εκ., 64 σελ.

Add: 2018-06-29 11:56:54 - Upd: 2018-06-29 11:57:26