Πρόκλος
Στοιχείωσις θεολογική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-463-322-7
Ζήτρος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2017
Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
19 x 13 εκ, 596 σελ.