Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-735-9
1η έκδ. || Τεύχος 2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 23 εκ., 114 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και η σταδιακή αποδοχή της έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση τόσο του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος όσο και του ρόλου του χωρικού σχεδιασμού.
Περιγραφή

Οι χρήσεις γης:

-          συγκροτούν τη λειτουργική δομή και ιδιαίτερα τα κέντρα των πόλεων,

-          οργανώνουν την κοινωνική ζωή  και επηρεάζουν τις συνθήκες ασφάλειας στις πόλεις,

-          διαμορφώνουν τις συνθήκες εκμετάλλευσης της γης και επηρεάζουν σημαντικά τις αξίας γης,

-          προσδιορίζουν την αισθητική του δομημένου χώρου και καθορίζουν τις ποιότητές του

-          διαμορφώνουν το πλέγμα αστικών μετακινήσεων και τις   περιβαλλοντικές συνθήκες στον αστικό χώρο

Στόχος των πρακτικών αυτής της επιστημονικής εσπερίδας είναι να συνδράμει, με τις συμβολές των επιστημόνων από το Πολυτεχνείο, τη διοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς  στη συνέχιση του διαλόγου που έχει ξεκινήσει με τη δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος  για τις χρήσεις γης  ,  για τη καλλίτερη διαμόρφωση του κανονιστικού περιεχομένου του, δηλαδή ως προς τις ειδικές πολεοδομικές λειτουργίες που θεσπίζονται, τη σχέση με τη βασική νομοθεσία που τις διέπει, τη σχέση χρήσεων γης με τις δραστηριότητες και τις υποδομές.

Πρόλογος................................................................................      VII

Χαιρετισμός.............................................................................         1

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Η οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου                     3

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Η εφαρμογή και η αποτίμηση του θεσμού των χρήσεων γης.............         7

Γιάννης Μ. Μιχαήλ

Χρήσεις γης και πολεοδομικός σχεδιασμός ..................................       13

Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του (σχεδίου) Π.Δ. για τις χρήσεις γης και του νόμου 4447/2016                      19

Δημήτρης Οικονόμου

Πολιτική χρήσεων γης: επιστροφή στο ζόνιγκ...............................       27

Μαρία Ζήφου

Παρεμβάσεις και σχόλια για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης.......       37

Γιώργος Γκανασούλης

Αναμόρφωση του πλαισίου χρήσεων γης 30 χρόνια μετά από το Π.Δ. του 1987 (ΦΕΚ 166)                   41

Θεοδόσης Ψυχογιός

Από το Π.Δ. του 1987 στις σύγχρονες χρήσεις γης για τη ρύθμιση του χώρου               47

Αμαλία Κουδούνη

Αποτίμηση της εφαρμογής του Π.Δ. 1987 και οι προβληματισμοί για το σχέδιο για τις χρήσεις γης                     55

Ελένη Κάρκα

Οι θέσεις της Υπηρεσίας Χωροταξίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης         .......................................................................................... 61

Σωτήρης Μακρυνιώτης

Σκέψεις για το προσχέδιο νόμου για τις χρήσεις γης ......................       67

Γιώργος Χασιώτης

Οι θέσεις της Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης                     75

Ιωάννης Μωραΐτης

Θέσεις του ΣΕΤΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης».........................................................................       81

Θεόφιλος Κυρατσούλης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Απόψεις Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Αττικής για το υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ. με τον τίτλο: «Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης»...........................       91

Ευαγγελία Μικράκη

Η σύνδεση σχεδιασμού των χρήσεων γης και της εφαρμογής τους και ο σχεδιασμός των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου..............................................................................................       99

Τάνια Βεζυριαννίδου

Συμπερασματικές επισημάνσεις...................................................     101

Κωνσταντίνος Σερράος

Επίλογος.................................................................................     105

Δημήτρης Μέλισσας


Add: 2017-12-05 12:10:57 - Upd: 2023-08-09 13:28:05