Υπόγεια κόρη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5010-85-0
Μετρονόμος, Αθήνα, 5/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 66 σελ.

Add: 2017-10-10 22:12:43 - Upd: 2017-10-10 22:12:43