Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη | Rhaidestos – Thessaloniki
Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς. | Antiquities in a refugee journey.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9621-23-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
336 σελ.

Add: 2017-10-04 11:04:04 - Upd: 2020-10-23 13:46:28