Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος – αρχές 5ου αι. π.Χ.).| Pottery Workshops in Northeastern Aegean (8th – early 5th c. BC).
Ημερίδα ΑΜΘ 2010 | Scientific Meeting AMTh 2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9621-13-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
272 σελ.

Add: 2017-10-04 10:13:42 - Upd: 2020-10-23 13:46:28