Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας. | Macedonian Decapolis of Jordan.
Φωτογραφικό οδοιπορικό με το φακό του Ορέστη Κουράκη | Photographic itinerary through the lens of Orestis Kourakis
Επιμέλεια κειμένου: Αδάμ - Βελένη, Πολυξένη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9621-05-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
52 σελ.

Add: 2017-10-04 09:56:16 - Upd: 2020-10-23 13:46:28