Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία
Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-664-2
Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 159 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, για να τιμήσει τη μνήμη του επί πολλά έτη μέλους και αντιπροέδρου του, Καθηγητού Αθ. Παπαχρίστου, διοργάνωσε στις 9 Μαΐου 2016 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα «Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία». Τα πρακτικά της ημερίδος αυτής δημοσιεύονται στον παρόντα Τόμο.
Περιγραφή

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, για να τιμήσει τη μνήμη του επί πολλά έτη μέλους και αντιπροέδρου του, Καθηγητού Αθ. Παπαχρίστου, διοργάνωσε στις 9 Μαΐου 2016 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα «Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία».

Τα πρακτικά της ημερίδος αυτής δημοσιεύονται στον παρόντα Τόμο.

Προλογικό Σημείωμα VII

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ – Ο ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ

Διονυσία Καλλινίκου

Θανάσης Παπαχρίστου. Ο πνευματικός δάσκαλος 3

Σπυρίδων Βρέλλης

Θανάσης Παπαχρίστου. Ο καλός φίλος 7

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και το έργο της

Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρέλλης

Frédérique Granet

 Les réalisations de la Commission Internationale de l’État Civil 13

Αθηνά Κοτζάμπαση

 Το φύλο ως στοιχείο της ταυτότητας του προσώπου και το πρόβλημα των διεμφυλικών προσώπων 21

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σύγχρονα θέματα οικογενειακού δικαίου

Πρόεδρος: Φώνη Σκορίνη–Παπαρρηγοπούλου

Rainer Frank

 La contestation de paternité par le père biologique en droit comparé 35

Δήμητρα Παπαδοπούλου–Κλαμαρή

 Η νέα Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και επίλυση διαφορών σχετικά με την μετακίνηση του παιδιού [CM/REC(2015) 4]  45

Γεώργιος Γεωργιάδης

 Ζητήματα από την κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων 55

Γεώργιος Λέκκας

 Η απόφαση του ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδος (8/9/2014) και οι προθεσμίες για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας 69

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πέρα από το δίκαιο – Ζητήματα κοινωνιολογίας και

φιλοσοφίας του δικαίου

Πρόεδρος: Νικόλαος Κλαμαρής

Vincenzo Ferrari

 L’analyse sociologique du droit face aux changements du début du ΧΧΙ siècle 93

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

 Κοινωνιολογία του δικαίου και οικογενειακό δίκαιο: μια εκλεκτική συγγένεια 103

Σταυρούλα Τσινόρεμα

  Αποφάσεις στα όρια της αυτουργίας – Η ηθική δεσμευτικότητα των προγενεστέρων οδηγιών 115

Ελίνα Μουσταΐρα

 Ο ρυθμός στο δίκαιο. Ο ρυθμός στη μουσική 139

Παναγιώτης Νικολόπουλος

 Αυτοπροσδιορισμός, Ισότητα και Ιδιωτική Αυτονομία 145