Το θέατρο στην εκπαίδευση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
Στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3239-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 12/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 152 σελ.

Add: 2017-05-31 14:43:07 - Upd: 2017-06-01 13:28:22