Αναζητώντας το χαμένο Παράδειγμα
Επιτόπια έρευνα, κατανόηση, ερμηνεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3274-5
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 12/2016
Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 640 σελ.
Περιγραφή

Η ανθρωποκεντρική θεώρηση των πραγμά­των έφθασε σε αδιέξοδο, καθώς διαπιστώ­νουμε πως ανθρώπινα και μη ανθρώπινα όντα, πολιτισμός και φύση, κοινωνία και ύλη συνυφαί­νονται και συνδέονται με τρόπους απρόσμενους. Το επιστημονικό Παράδειγμα που διαχώριζε τον άνθρωπο από τον κόσμο και τον έθετε ως σκε­πτόμενο ον απέναντι στο αντικείμενο της πα­ρατήρησής του, φαίνεται πως έφθασε στα όριά του. Το «νέο» Παράδειγμα απαιτεί μια συνθεώ­ρηση των όντων, ερμηνεία και κατανόηση, και συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι υποκείμενο και αντικείμενο της έρευνας δεν διαχωρίζονται.