Ο χορός των μεγάλων μητέρων
The dancing grandmothers (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82913-1-7
Κέλευθος, Αθήνα, 4/2017
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 9.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 11 εκ, 180 γρ, 171 σελ.
Περιγραφή

Γιατί τα χαρακτηριστικά της σοφής γυναίκας να είναι τόσο σηµαντικά για τη νέα και γιατί η σοφία και η ζωτικότητα της νέας να είναι τόσο σηµαντικές για τη γεροντότερη; Μαζί συµβολίζουν δύο ουσιαστικές πλευρές που εντοπίζονται στην ψυχή κάθε γυναίκας µεµονωµένα · γιατί η ψυχή της γυναίκας χάνεται στα βάθη του χρόνου και το πνεύµα της είναι αιώνια νέο … αυτά τα δύο µαζί συνθέτουν το «να είσαι νέα ενώ γερνάς, γριά όσο είσαι νέα» .

Η ψυχαναλύτρια
Clarissa Pincola Estés
ξυπνάει τα πανάρχαια πνεύµατα,
τις παλιές ψυχές,
εκείνες που κοιµούνται
στους κορµούς των δέντρων,
στο δάσος, στα ρέματα και στους καταρράχτες.