Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης
Από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας
Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννου, Παναγιώτης || Σαραφιανός, Άρης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82026-0-3
Ασίνη, Αθήνα, 3/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 592 σελ.
Περιγραφή

40 ιστορικοί της Τέχνης παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες τους γύρω από ζητήματα ιστορίας της τέχνης που καλύπτουν ένα ευρύτατο χρονικά πεδίο από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας. Οι μελέτες που περιέχονται στον παρόντα τόμο μπορούν να διαβαστούνως ενδεικτικές –ενίοτε παραδειγματικές– περιπτώσεις εξέτασης ενός ειδικού αντικειμένου με ευρύτερη πάντα σημασία: άλλοτε τα συγκεκριμένα αυτά θέματα συνδέονται με τη σημασία και τον ρόλο της αρχαιότητας στην ευρωπαϊκή νεώτερη εποχή, άλλοτε με τις ιδεολογικού χαρακτήρα αναγνώσεις των εικόνων και άλλοτε πάλι με τις θεσμικές παρεμβάσεις στην εικαστική παραγωγή ή την προβολή της. Ο προβληματισμός γύρω από τα όρια του πεδίου, τη χρήση των όρων ή την περίφημη πλέον διεπιστημονικότητα είναι επίσης παρών.


Add: 2017-05-22 11:14:33 - Upd: 2024-03-22 16:21:23