Λυρικές διηγήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8372-96-2
Το Ροδακιό, Αθήνα, 1/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
245 σελ.

Add: 2017-05-12 10:09:33 - Upd: 2017-05-12 10:09:33