Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-160-5
Κριτική, Αθήνα, 12/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 576 σελ.
Περιγραφή

Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζει στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης. Το βιβλίο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και εμπειρικές διαπιστώσεις, τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και «εργαλεία» στρατηγικής. Καλύπτει τις τυπικές ανάγκες ενός πλήρους πανεπιστημιακού μαθήματος στρατηγικής και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, απευθύνεται ωστόσο και σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους στις επιχειρήσεις.

 

Καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία της επιχειρηματικής στρατηγικής στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο έγκειται ακριβώς και η μεγαλύτερη χρησιμότητά του.

 

Ευάγγελος Δρυμπέτας, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Η εμπνευσμένη προσέγγιση Stra.Tech.Man., που μπορεί να είναι μια αποτελεσματική πυξίδα σε κάθε είδους επιχείρηση, βρίσκει ιδανικό πεδίο εφαρμογής στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

 

Δημήτρης Τσίγκος, ιδρυτής της επενδυτικής θερμοκοιτίδας Starttech Ventures

και της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου του Χάρη Βλάδου έγκειται στην ικανότητα του συγγραφέα να παρουσιάζει με απλό τρόπο τις συχνά δύσκολες έννοιες της στρατηγικής.

 

Νικόλας Μίνογλου, ιδρυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.myshoe.gr

και της Ancient Greek Sandals


Add: 2016-12-15 08:02:31 - Upd: 2017-06-21 08:08:04