Διαδρομές και στάσεις στη νεοελληνική Εκπαίδευση 19ος - 20ος αιώνας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-612-002-2
Γρηγόρη, Αθήνα, 10/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 822 σελ.
Περιγραφή

Στὸν συγκεντρωτικὸ αὐτὸ τόμο ὁ ἀναγνώστης ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσει λεπτομερεῖς περιγραφὲς τῶν διαδικασιῶν ἵδρυσης σχολείων διαφόρων περιοχῶν, νὰ πληροφορηθεῖ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ, νὰ μελετήσει τὴν ἐσωτερικὴ λειτουργία ἐκπαιδευτικῶν μονάδων καὶ γενικότερα θὰ μπορέσει νὰ συνδέσει τὴν εἰκόνα τῆς ἐκπαιδευτικῆς ζωῆς, εἰκόνα στηριγμένη μὲν στὸ θεσμοθετημένο πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ἀλλὰ διαμορφωμένη ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν γενικῶν καὶ προπάντων τῶν περιφερειακῶν τοπικῶν συνθηκῶν· εὔκολα θὰ διαπιστώσει ἔτσι τὴν τεράστια ἀπόσταση ἀνάμεσα στὶς θεσμοθετημένες ρυθμίσεις τοῦ κέντρου καὶ τῆς σκληρῆς καὶ πικρῆς πραγματικότητας τῆς περιφέρειας, στὴν ὁποία κατεξοχὴν διαπιστώνονται πολλὲς καὶ ποικίλες δυσλειτουργίες.


Add: 2016-11-30 09:03:14 - Upd: 2016-11-30 09:03:14