Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΔΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, 1945-1962
ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81891-8-8
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook,
160 σελ.

Add: 2016-11-28 12:51:26 - Upd: 2023-08-09 12:46:47