Τεκμήρια Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης (Ερμούπολη, 20-22 Οκτωβρίου 2000)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86702-1-1
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο

Add: 2016-11-28 12:51:26 - Upd: 2024-01-18 12:40:35