Εταιρικές επιχειρήσεις/Ατομικές επιχειρήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80982-6-8
Astbooks, 2/2014
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
427 σελ.