6ο Συμπόσιο "Η κοινωνική μέριμνα στις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους"
22,23 και 24 Νοεμβρίου 2013
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81588-0-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 50 εκ., 243 σελ.

Add: 2016-03-17 11:29:37 - Upd: 2024-03-28 14:04:13