Πρακτικός Οδηγός για τις Δαπάνες των επιχειρήσεων 2η ΕΚΔΟΣΗ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80982-2-0
Astbooks, 12/2013
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
919 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το παρόν έργο περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση ν.2238/1994, 4172/2013, ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη δαπανών, λογιστική απεικόνιση, φορολογική αναμόρφωση, ενδοομιλικές συναλλαγές.