Ευέλικτες Κατεργασίες & Μηχανοτρονική
Steuern und Regeln fur Maschinenbau und Mechatronik (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-155-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 65.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 639 γρ., 440 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, συνδυάζει τα θεμελιώδη στοιχεία της Μηχανικής, της Πνευματικής, της Υδραυλικής, της Ηλεκτροτεχνίας, της Ηλεκτρονικής και των τεχνολογιών των Επικοινωνιών και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε έναν επίκαιρο γνωστικό τομέα, αυτόν της Μηχανοτρονικής.

Η 13η έκδοση έχει υποστεί ριζική επεξεργασία και ανανέωση στα κεφάλαια «Ηλε­κτρικά κινητήρια συστήματα», «Πνευματικά συστήματα» και «Συστήματα ελέγχου προγραμματιζόμενης μνήμης». Ειδικότερα, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των μοντέρνων τεχνολογιών του ψηφιακού, μη αυτόματου και αυτό­ματου ελέγχου στροφών σύγχρονων και ασύγχρονων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος. Στον τομέα των Πνευματικών συστημάτων ελέγχου γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα θέματα «Νησίδες βαλβίδων» και «Πνευμα­τικοί μύες». Στην ύλη των Συστημάτων ελέγχου προγραμματιζόμενης μνήμης (SPS) έχει προστεθεί η περιγραφή των Μηχανισμών καταστάσεων (state machines) με αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογών. Γενικότερα, σε όλα τα κεφάλαια έχουν γίνει μεμονωμένες βελτιώσεις και ανανέωση του γραφιστικού υλικού.

 

Το παρόν διδακτικό βιβλίο προσανατολίζεται στην πρακτική εφαρμογή, και απευθύνεται προς όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή μετεκπαιδευτούν στους τομείς του Μη Αυτομάτου (ανοικτού) και Αυτομάτου (κλειστού) Ελέγ­χου σε συνδυασμό με τις μοντέρνες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το βιβλίο είναι κατάλληλο τόσο για εκπαιδευόμενους, που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όσο και για μαθητευόμενους Εργοδηγούς και Τεχνικούς καθώς και για την διδασκαλία σε Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια αλλά και για σπουδαστές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σαν ένα συμπλήρωμα με πρακτικό προσανατολισμό. Επίσης, το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όσους επαγγελματίες ασχολούνται με τον αυτόματο έλεγχο και την επίβλεψη/εποπτεία καθώς και με τη διαχείριση ποιότητας.

Τα κεφάλαια του βιβλίου αποτελούν ολοκληρωμένες και ανεξάρτητες γνωστικές ενότητες, και για το λόγο αυτό είναι δυνατή η αυτόνομη διδασκαλία τους ή η μελέτη τους, με την αλληλουχία που επιθυμεί ο διδάσκων. Τούτο συνεπάγεται μεγάλη ευελιξία στην διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και των κέντρων βάρους της διδασκαλίας.

Οι συγγραφείς είναι μηχανικοί και διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει μεθοδικά στο βιβλίο αυτό την επαγ­γελματική και πρακτική τους εμπειρία. Οι συγγραφείς και ο εκδοτικός οίκος είναι ευγνώμονες για οποιαδήποτε σύσταση ή βελτιωτική πρόταση γίνει από την πλευρά του αναγνώστη αυτού του επαγγελματικά προσανατολι­σμένου συγγράμματος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1  Μη Αυτόματος Έλεγχος, Αυτόματος Έλεγχος, Εποπτικός Έλεγχος

2  Βασικές Γνώσεις Τεχνολογιών Ελέγχου

3  Τεχνολογία Αισθητήρων

4  Αυτόματος Έλεγχος

5  Έλεγχος Εργαλειομηχανών μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

6  Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

7  Διαχείριση Ποιότητας

8  Συντήρηση και Επιτήρηση Ενεργειακής Κατανάλωσης

9  Επιχειρησιακές Διεργασίες

10 Διαμόρφωση Εργασιακού Περιβάλλοντος και Ασφάλεια Εργασίας      

11 Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών

12 Ασκήσεις και Προβλήματα

περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:
http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17567


Add: 2016-01-26 15:45:04 - Upd: 2021-03-17 18:29:35