Μεταπολίτευση
Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-381-3
Θεμέλιο, Αθήνα, 12/2015
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 25 εκ., 448 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Η Μεταπολίτευση μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν μια επιτυχημένη περίπτωση οικοδόμησης ενός άρτιου δημοκρατικού συστήματος: η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία έγινε ομαλά, η τελευταία παγιώθηκε ταχύτατα και η περίοδος που ακολούθησε αποτέλεσε την εποχή πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κατακτήσεων που προοιωνίζονταν ένα καλύτερο μέλλον.

Add: 2016-01-26 12:57:06 - Upd: 2024-05-23 16:45:11