Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-035-6
Κριτική, Αθήνα, 11/2015
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.99 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, EPUB
368 σελ.
Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα εξελισσόμενο διακρατικό σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο η κυριαρχία μοιράζεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τους υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η σχέση μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών εξακολουθεί να διαφοροποιείται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της ενισχυόμενης βούλησης των λαών της Ευρώπης για προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Η διαδικασία αυτή είναι, επίσης, αποτέλεσμα της αυξημένης αλληλεξάρτησης που έχει προκύψει από την κοινή πορεία μισού περίπου αιώνα. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Οι κύριοι σταθμοί στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
1. Τα στάδια της Ολοκλήρωσης
2. Θεωρητική Προσέγγιση της Πολιτικής Ολοκλήρωσης
3. Θεωρητική Προσέγγιση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης
ΜΕΡΟΣ Β΄
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
1. Ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
2. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες
3. Ιστορική εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Συνολική θεώρηση του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οικοδομήματος
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Οι έννοιες της συνοχής και της αλληλεγγύης
2. Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
3. Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και οι προοπτικές της
Χρονολόγιο
Συντομογραφίες
Παράρτημα Πινάκων
Βιβλιογραφία
Σχετιζόμενα προϊόντα