Μηχανουργική Τεχνολογία, Κατεργασίες Κοπής, Τόμος Β'
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-470-5
Τζιόλα, 9/2015
Ελληνική, Νέα
€ 47.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 416 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή στις Κατεργασίες Κοπής, Αρχές της Κοπής, Εργαλεία και Κατεργαζόμενα Υλικά, Κοπές με Εργαλεία με Γεωμετρικά Καθορισμένη Όψη, Κοπές με Εργαλεία με μη Γεωμετρικά Καθορισμένη Όψη, Μικροκοπή, Προσομοίωση Κατεργασιών Κοπής, Στοιχεία Ψηφιακής Καθοδήγησης, Χρήσιμοι Πίνακες, Σύγχρονη (ΕΝ) και παλαιά (DIN) ονοματολογία Υλικών, Ιδιότητες Μηχανολογικών Υλικών, κ.α.