Στίχοι πριν την άνοιξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5010-41-6
Μετρονόμος, Αθήνα, 7/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 17 εκ.

Add: 2015-11-01 19:57:35 - Upd: 2015-11-02 06:01:35