Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Σύλληψη, σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-7154-4
Κώτσιος Παναγιώτης, Λάρισα, 6/2015
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 387 σελ.
Περιγραφή

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να πάρει δύο βασικές μορφές: την έναρξη μιας νέας επιχείρησης και την ενδοεπιχειρηματικότητα, την επέκταση δηλαδή μιας υπάρχουσας ιδιωτικής, δημόσιας ή μεικτής ιδιοκτησίας επιχείρησης σε κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως διαδικασία, η επιχειρηματικότητα μπορεί να χωριστεί στα τέσσερα ακόλουθα στάδια:

Σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας: Η σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα στην διαδικασία της επιχειρηματικότητας. Τα βασικά συστατικά επιτυχίας μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι να είναι καινοτόμος, κερδοφόρος, κοινωνικά χρήσιμη και να εξασφαλίζει το ενδιαφέρον του επιχειρηματία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχεδιασμός της νέας επιχείρησης: Στην φάση του σχεδιασμού ο νέος επιχειρηματίας αποτυπώνει σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και λειτουργία της νέας επιχείρησης, όπως ο κλάδος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει, η εταιρική μορφή, η τοποθεσία εγκατάστασης κ.τ.λ.

Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου: Η τρίτη φάση της επιχειρηματικότητας αφορά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την μετατροπή δηλαδή της επιχειρηματικής ιδέας σε μια νέα επιχείρηση. Περιλαμβάνει τις ενέργειες για την έναρξη της επιχείρησης, όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η επιλογή νομικής μορφής και οι διαδικασίες έναρξης.

Λειτουργία της νέας επιχείρησης: Το τελευταίο στάδιο της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τις ενέργειες που κάνει ο επιχειρηματίας για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και κερδοφορία της επιχείρησης του, όπως η χάραξη στρατηγικής, η οργάνωση της παραγωγής, η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική διοίκηση κ.ά.

Το παρόν βιβλίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει αυτά τα τέσσερα στάδια μέσα από τα κεφάλαια του. Η τροφοδότηση επιχειρηματικών ιδεών γίνεται μέσω της παρουσίασης παραδειγμάτων, επιχειρηματικών σεναρίων και αληθινών μελετών περίπτωσης. Ο σχεδιασμός της επιχείρησης απλοποιείται μέσω της παρουσίασης της αναλυτικής δομής ενός επιχειρηματικού σχεδίου-οδηγού για κάθε νέα επιχειρηματική ιδέα. Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αναλύονται οι νομικές διαδικασίες έναρξης και οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Τέλος, για την λειτουργία της επιχείρησης αναλύονται τα σχετικά με αυτή θέματα, δηλαδή η στρατηγική, η διοίκηση παραγωγής, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική διοίκηση και η διεθνοποίηση.

Συνεπώς το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες αναγνωστών, όπως:

- φοιτητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα

- αποφοίτους τεχνικών, επαγγελματικών ή πανεπιστημιακών σχολών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις

- στελέχη ιδιωτικών, δημόσιων ή μεικτών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέα επιχειρηματικά βήματα

- σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα.


Add: 2015-09-22 11:34:51 - Upd: 2015-09-23 06:29:30