Φυσική Γ΄λυκείου θετικού προσανατολισμού
Η μηχανική των ρευστών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6784-37-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 97 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στο φιλόδοξο μαθητή που έχει υψηλούς στόχους όσο στο
απαιτητικό καθηγητή της Φυσικής και μέσα στις 97 σελίδες έχει:
- αναλυτική θεωρία σε δύο τμήματα :
1ο) η ισορροπία των ρευστών,
2ο) η κίνηση των ρευστών με την δυναμική και ενεργειακή μελέτη,
- 18 εφαρμογές και βοηθητικά θέματα με όλες τις δυνατές προεκτάσεις,
- 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
- 26 ερωτήσεις κατανόησης ( 2ο Θέμα),
- 51 ασκήσεις και προβλήματα από τα οποία τα 10 συνδυαστικά με ταλαντώσεις και
μηχανική στερεού,
- 4 πλήρη κριτήρια αξιολόγησης.
- απαντήσεις ερωτήσεων και προβλημάτων.