Ζουζού Νικολούδη
Χορικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7222-59-6
Dian, Αθήνα, 1/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 210 σελ.
Περιγραφή

H παρούσα μελέτη εστιάζει στο έργο της χορογράφου Ζουζούς Νικολούδη, χωρίς να διεκδικεί την καθολικότητα μιας θεωρίας για την παραστασιμότητα του χορού του αρχαίου δράματος στη σύγχρονη εποχή, και, επικεντρώνεται στις χορογραφίες των χορικών του αρχαίου δράματος με την ομάδα της "Χορικά", θέτοντας και απαντώντας τα ακόλουθα δύο ερωτήματα:
(1) Ποιες ήταν οι επιδράσεις από τους δασκάλους της και τελικά η άποψη που η Νικολούδη είχε διαμορφώσει για την αρχαία δραματική τέχνη; Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα από την παιδεία της που εφάρμοσε στην εκπαίδευση των ηθοποιών και των χορευτών στα χορικά και ποια στοιχεία συνάδουν με τις πληροφορίες που έχουμε από τις ήδη υπάρχουσες πηγές για το δράμα αλλά και ειδικότερα για την τραγωδία;
(2) Με ποιους τρόπους εφάρμοσε αυτές της τις απόψεις και πιθανόν τα στοιχεία αυτά στην πράξη κατά τη σύνθεση των χορογραφιών με την ομάδα της; Παράλληλα, η μελέτη αυτή επιλέγει να αναδιφήσει τόσο την πορεία μιας ιδιαίτερα σημαντικής ομάδας χορού όπως τα "Χορικά" στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και να αναλύσει τις χορογραφίες με την χορολογική μεθοδολογία προκειμένου να αναδείξει το χορογραφικό ύφος των χορικών και τις αισθητικές επιλογές της Νικολούδη.

Add: 2015-09-22 11:34:50 - Upd: 2015-09-23 06:09:46