Πρόταση Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δήμο Λαμιέων
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81935-2-9
Tο Βιβλίο, Λαμία, 6/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
162 σελ.
Περιγραφή

Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οικονομία μπορεί να είναι το μέσο για την αύξηση της ευμάρειας μέσω της επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονο σεβασμό προς την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέσω στοχευμένων πολιτικών ο Δήμος μπορεί να προβεί στην πλέον αποδοτική χρήση των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων του, διατηρώντας μια βιώσιμη γεωργία.
Οι κύριοι στόχοι που θα πρέπει να κυριαρχήσουν στην αγροτική πολιτική για το μέλλον της γεωργίας στον Δήμο Λαμιέων, θα πρέπει να είναι επικεντρωμένοι σε έναν αγροτικό τομέα που θα είναι ανταγωνιστικός σε όλες τις πτυχές του, ικανός να παράγει προϊόντα ποιότητας σε πρότυπα που απαιτούν και προσδοκούν οι σύγχρονοι, εγχώριοι και μη, καταναλωτές.
Οι αγρότες αυτοί θα πρέπει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Δήμου, να τύχουν κάθε δυνατής συμπαράστασης για να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και να τις καταστήσουν απόλυτα ανταγωνιστικές με διεθνή πρότυπα.

Add: 2015-07-07 11:18:29 - Upd: 2015-07-07 12:04:31