Κοινωνικές αναπαραστάσεις
Επικοινωνιακά μέσα και εξουσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3054-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 182 σελ.

Add: 2015-06-28 14:30:23 - Upd: 2024-03-12 11:50:08