Πολιτικές εκπαιδευτικής προτεραιότητας στην Ευρώπη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2832-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 442 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EuroPEP (Πρόγραμμα για τις Πολιτικές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Στο πλαίσιο του EuroPEP συνεργάστηκαν δεκατρία εκπαιδευτικά ιδρύματα από οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία).

Οι επιστημονικές ομάδες που συνέβαλαν σε αυτή την έρευνα, έθεσαν ερωτήματα τα οποία αφορούν τα βασικά σημεία των πολιτικών εκπαιδευτικής προτεραιότητας: τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στη γνώση για όλους, την καταπολέμηση των μαθησιακών ανισοτήτων, της εγκατάλειψης του σχολείου και του σχολικού αποκλεισμού. Ωστόσο, εξετάζουν τα ζητήματα αυτά από διαφορετικές οπτικές γωνίες, σε συνάρτηση με τον εθνικό πλαίσιο και την ειδικότητά τους (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, στατιστικολόγοι). Αυτή η διαφορετικότητα, καθώς και η διαφορετικότητα των εθνικών ή τοπικών πολιτικών και της εφαρμογής τους, αναμφισβήτητα προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο βιβλίο, που εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.


Add: 2015-06-28 13:28:03 - Upd: 2023-10-30 09:04:41