Άμεση δημοκρατία
Αρχές, επιχειρήματα, δυνατότητες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3064-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 256 σελ.

Add: 2015-06-28 12:13:46 - Upd: 2015-06-28 12:13:46